Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Kyat = 100 Pyas Valutakode MMK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ikke konvertibel valuta.  Alle transaksjoner med utenlandsk valuta må innv...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Estland er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Estland, og at felles regelverk knyttet til tollpr...

   01.06.2012

  • Eksportkrav i EU


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   14.08.2015

  • Importrestriksjoner i EU


   Generelt om importrestriksjoner. Nasjonale registreringsprosedyrer kan forekomme i enkelte land før varer kan importeres. Alle foretak som har tollvirksomhet må ha EORI, Economic Operator Registration...

   14.08.2015

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Nei   Det Internasjonale Pengefond: Nei   Forente Nasj...

   14.08.2015

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Norge har inngått en tosidig (bilateral) frihandelsavtale med Grønland. Opprinnelsesregler For å oppnå tollfordeler ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer. Hvis det ønskes tol...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport via Island vanlig. Sterkt begrenset veinett. Sjøtransport er ofte den praktiske forsendelsesmåten mellom tettsteder. Tollflyplasser Jacobshavn, Godhåb, Const...

   01.06.2012