Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst to, orginalt signerte, ek...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører og tollagenter må være registrert. For en rekke varer kreves importlisens. På grunn av tollunionen med blant annet Sør-Afrika (SACU) og Botswanas økono...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle samsvarskrav gjelder for enkelte varer ved forsendelser til Botswana. Se lenken til venstre for nærmere beskrivelse av hvilke varer som er omfattet av disse bestemme...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og SACU innebærer at industriprodukter med opprinnelse i SACU (unntatt noen va...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Det meste av innførselen går via sør-afrikanske havner. Skipninger til Walvis Way i Namibia og videreforsendelsen hovedveien til Botswana er en annen mulighet. Brukbart h...

   01.06.2012

  • 2.3 Hva er opprinnelsesprodukter?


   Begrepet opprinnelsesprodukter brukes i mange sammenhenger og kan ofte være vanskelig å definere eller forklare. I frihandelsavtalene er det imidlertid bestemte regler for hva som kan defineres som et...

   17.07.2013

  • 2.4 Hva er et frihandelsområde og en tollunion?


   I internasjonal frihandel er det viktig å kjenne til hva som menes med et frihandelsområde og hva som menes med en tollunion fordi dette får innvirkning på hvordan en vare skal tollbehandles på grense...

   17.07.2013

  • 3.1 EFTA


   Norge har siden stiftelsen av EFTA (1960) inngått en rekke frihandelsavtaler med land og områder for å skape gode betingelser for norsk næringsliv. EFTA (European Free Trade Association) består i dag ...

   17.07.2013

  • 6.2 Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED


   Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED påføres av eksportøren på et handelsdokument, normalt fakturaen. I motsetning til varesertifikater, skal ikke fakturaerklæringer attesteres av eksportlande...

   17.07.2013