Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • 4.3 Rembursprosessen


   Prosessen kan grovt inndeles i 3 faser; Fase 1 - Etter undertegning av kontrakten sender kjøperen en rembursanmodning til sin bank, basert på de betalingsbetingelser som er avtalt i kontrakten/avtalen...

   15.07.2013

  • 4.4 Remburstyper – sentrale spørsmål


   Når det gjelder utformingen og bruken av remburser er det viktig å ta stilling til spørsmål som: Gyldighet Tidspunktet for betaling Betalingsstedet Sikkerheten Aktuelle dokumenter I dette avsnittet om...

   15.07.2013

  • 4.6 Aktuelle dokumenter


   Sett fra eksportørens synsvinkel ligger mye av sikkerheten i rembursen i å presentere riktige dokumenter i rett form, til rett tid og rett sted. I praksis vil rett sted normalt være eksportørens bank....

   15.07.2013

  • GSP- systemet


   Det norske GSP-systemet (Generalized System of Prefences) er et ensidig tollsystem som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge. Systemet s...

   01.06.2012

  • 4.8 Remburs: Priser og konkurranse


   Ved remburs som ved andre betalings- og sikringsformer betaler du i forhold til: Foreliggende risiko (sannsynlighet og konsekvenser) Valg av remburstype og antatt sikringsbehov I tabellen under gir vi...

   15.07.2013

  • APEC


   APEC ble opprettet i 1989 for å håndtere bedre effekten av gjensidig avhengighet i Stillehavsregionen og støtte fortsatt økonomisk vekst. Medlemsland Australia, Brunei, Canada, Chile, Fillippinene, Ho...

   01.06.2012

  • Arab League


   Den Arabiske Liga (Arab League) ble opprettet i 1945 basert på den såkalte ”Alexandriaprotokollen” fra 1944. Medlemsland: Algerie, Bahrain, Komorene, de Forente Arabiske Emirater, Djibouti, Egypt, Ira...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på spansk og angloamerikansk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar p...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012