Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Etter overgangen til Folkerepublikken Kina 1. juli 1997 har Hong Kong bevart sin status som frihandelsområde med eget økonomisk, juridisk og tildels politisk system (o...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Import av næringsmidler og farmasøytiske produkter skal godkjennes av myndighetene. Egne standardkrav for diverse leketøy. Standarder Hong Kong er korrespondentmedlem av Inter...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - indisk hovedhavn tar rundt 30-35 dager. India har et omfattende vei- og jernbanenett. Problemet er snarere at trafikkårene er til dels...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Jakarta er 30-35 dager. Farvannene i og rundt Indonesia er, i følge ICC Commercial Crime Services, de farligste i verden mht. risiko f...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  islamsk rett og på  tyskromersk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted....

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes.  Se fakturainnhold for detaljert...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Generelt er import av såkalt "ikke-islamske produkter" forbudt. Eksempler på dette er blant annet bibler og publikasjoner som kan sies å ha et pornografisk innhold. St...

   01.06.2012

  • Importlisens


   En av de mest brukte former for importrestriksjonen er lisenser. Lisenssystemene han deles opp i følgende hovedgrupper: Innførselslisens kreves for de fleste varer Innførselslisens kreves for noen utv...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. En rekke produkter må godkjennes (sertifiseres) av myndighetene i Ukraina før de kan innføres og markedsføres i landet. I denne sammenheng kan det være fordelaktig å bli enig ...

   01.06.2012