Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Følg instruksjonenene i salgskontrakten. Emballasje Ukraina har tiltrådt den internas...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Ungarn er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Ungarn, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig i Ungarn, blant annet på grunn av direkte containertog fra Antwerpen og Rotterdam til Budapest. Velutbygget, men noe nedslitt...

   01.06.2012

  • 5. Opprinnelsesregler


   Det er opprinnelsesreglene som bestemmer om varen blir et opprinnelsesprodukt og om det kan utstedes opprinnelsesbevis, slik at mottaker kan oppnå tollfrihet eller redusert tollsats. Opprinnelsesregle...

   17.07.2013

  • Bankgarantier - praktiske tips


   Fornuftig brukt gir bankgarantier en rekke sikringsmuligheter for eksportør og importør. Under finner du en sjekkliste og praktiske tips for bruk av bankgarantier. 1.  Bankgarantier er en sikringsform...

   01.06.2012

  • Hva kreves for å få momsrefusjon?


   Her er det også viktig å være klar over at det finnes nasjonale avvik. Listen under viser hvordan refusjonsprosessen fungerer grovt sett. Privatpersoner får ikke refundert moms på tjenester. Selskapet...

   01.06.2012

  • Variasjon mellom landene


   Det viktigste eksportmarkedet for norske bedrifter er EU. Et mål i EU er å harmonisere momssatser og momsregelverk slik at de samme reglene kan gjelde i hvert enkelt medlemslandland. EU har innført et...

   01.06.2012

  • Valuta - terminsikring


   I internasjonal handel må alltid en av partene akseptere en fremmed valuta som betalingsmiddel. Det innebærer at den ene parten tar en valutarisiko. Den risikoen kan dog overlates til banken gjennom e...

   01.06.2012