Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Strategisk posisjonering


   Har du det omdømmet du fortjener ? Er din bedrift så attraktiv at den trekker til seg både kunder, kompetanse og kapital ?

   14.11.2014

  • Global Entrepreneurship Training


   The GET-program 2018 will run through these dates:  Kickoff, in Oslo, 2 days March 20 - 21 Boston, at Babson College, April 22 - 27 Follow-up session, in Oslo, September 6  Application deadline: Janua...

   06.02.2012

  • Internasjonale messer


   Vi organiserer nasjonale paviljonger på de viktigste internasjonale fagmessene, som gir tyngde og troverdighet for deg som utstiller. 

   12.05.2016

  • Hva kan finansieres?


   Størrelsen på tilskuddet følger EØS-regelverket som opererer med tre kategorier av bedrifter: Små, mellomstore og store. Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til delvis dekning...

   17.08.2016

  • Trenger du en mentor?


   Har du en innovativ forretningside med ambisjoner om betydelig vekst og muligheter for å lykkes i et internasjonalt marked? Eller en innovativ ide som kan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser og et bed...

   18.10.2013

  • Omdømmeaktiviteter


   Omdømmetiltak og fylkesovergripende nasjonale aktiviteter, innenfor mat og reiseliv, skal bidra til å bygge stolthet og øke kunnskap om norsk landbruk blant forbruker generelt og produsentene spesielt...

   14.08.2017

  • 2. Forpliktende produsentsammenslutning


   En forpliktende produsentsammenslutning er en gruppe av matprodusenter som ønsker en felles forpliktende satsing med felles mål og strategier. Forpliktelsen ligger i at bedriftene skal inngå en juridi...

   18.03.2014