Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Kyat = 100 Pyas Valutakode MMK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ikke konvertibel valuta.  Alle transaksjoner med utenlandsk valuta må innv...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtale med Australia - (ANZCERTA - Australia, New Zealand closer Economic Relations Trade Agreement).  For...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert over...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • 2.3 Hva er opprinnelsesprodukter?


   Begrepet opprinnelsesprodukter brukes i mange sammenhenger og kan ofte være vanskelig å definere eller forklare. I frihandelsavtalene er det imidlertid bestemte regler for hva som kan defineres som et...

   17.07.2013

  • 2.4 Hva er et frihandelsområde og en tollunion?


   I internasjonal frihandel er det viktig å kjenne til hva som menes med et frihandelsområde og hva som menes med en tollunion fordi dette får innvirkning på hvordan en vare skal tollbehandles på grense...

   17.07.2013

  • 3.1 EFTA


   Norge har siden stiftelsen av EFTA (1960) inngått en rekke frihandelsavtaler med land og områder for å skape gode betingelser for norsk næringsliv. EFTA (European Free Trade Association) består i dag ...

   17.07.2013

  • 6.2 Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED


   Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED påføres av eksportøren på et handelsdokument, normalt fakturaen. I motsetning til varesertifikater, skal ikke fakturaerklæringer attesteres av eksportlande...

   17.07.2013

  • 4.1 Hva er remburs?


   Remburs er en mye brukt betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Et viktig kjennetegn ved rembursen er kravene til å presentere forlangte handelsdokumenter i riktig form, innenfor fastsatte ...

   15.07.2013