Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transittid fra Oslo til Bulgarsk hovedhavn er 20-25 dager. For skipninger som ikke går direkte til en bulgarsk havn, er Istanbul i Tyrkia eller Thessaloniki i Hellas vanl...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - kubansk havn er 20-25 dager. Brukbart innenlandsk transportnett, men delvis nedslitt. Der er også et jernbanenett. Tollflyplasser La H...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Alle kolli må merkes med bruttovekt. Emballasje Høy og halm bør ikke brukes. Cuba har tiltrådt den internasjonale ko...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til enkelte produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet matvarer, insektdrepende...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Den Dominikanske Republikk. Transportmerking Alle kolliene skal ha merke og løpende nummer. Informasjon om brut...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må være registrert hos lokale skattemyndigheter og ha tilgang til det elektroniske systemet ECUAPASS som de får fra tollvesenet. For en del  varer gjel...

   01.06.2012