Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • 4.3 Rembursprosessen


   Prosessen kan grovt inndeles i 3 faser; Fase 1 - Etter undertegning av kontrakten sender kjøperen en rembursanmodning til sin bank, basert på de betalingsbetingelser som er avtalt i kontrakten/avtalen...

   15.07.2013

  • 4.4 Remburstyper – sentrale spørsmål


   Når det gjelder utformingen og bruken av remburser er det viktig å ta stilling til spørsmål som: Gyldighet Tidspunktet for betaling Betalingsstedet Sikkerheten Aktuelle dokumenter I dette avsnittet om...

   15.07.2013

  • 4.6 Aktuelle dokumenter


   Sett fra eksportørens synsvinkel ligger mye av sikkerheten i rembursen i å presentere riktige dokumenter i rett form, til rett tid og rett sted. I praksis vil rett sted normalt være eksportørens bank....

   15.07.2013

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Nei World Customs Organisation : Nei Verdensbanken : Nei Det Internasjonale Pengefond : Nei Forente Nasjoner : Ja OECD: Nei M...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til en del produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Se også un...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA og The Gulf Co-operation Council (GCC)" (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, d...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives på engelsk eller arabisk, i 2 origin...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i Oman, hvilket innebærer at de fleste leveransene skjer på FOB- eller CFR- vilkår. Transportmerking Alle kolli bør...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Angloamerikansk rett, med innflytelse fra islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 201...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i orginal på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert oversikt.  H...

   01.06.2012