Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • 8.4 Bill of Lading (B/L) - Konnossement


   Formålet med dokumentet: Brukes i sjøtransporter fra havn til havn (Port of Loading/Port of Discharge) og i kombinerte transporter der sjøtransport inngår i transportkjeden (Place of Receipt/Place of ...

   17.07.2013

  • Thailand


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • 8.5 Sjøfraktbrev - Sea Waybill


   Formålet med dokumentet: Dokumentet er et sjøfraktbrev som erstatter det vanlige konnossementet i de situasjoner der selger ikke anser det å være nødvendig med den eventuelle tilleggsikkerheten et kon...

   17.07.2013

  • 9.3 Forsikringsbevis (polise)


   Formålet med dokumentet: Bekreftelse på at transportforsikring er tegnet for den aktuelle transporten eller transportene innenfor et avtalt område eller tidsrom. Standardisering: Varierende utforming,...

   08.08.2013

  • Argentina


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Canada


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Meget velutbygget vei- og jernbanenett. Donau er en betydelig transportåre. Østerrike er et viktig transittland. Men sterke restriksjoner er lagt på transittrafikk med la...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i en original og en kopi på engelsk. Fakturamalen UN layout key kan brukes. Se fakturainnhold for detalje...

   01.06.2012

  • Adresser


   Australia har ingen representasjon i Norge, ambassaden i København er derimot sideakkreditert til Norge: Australian Embassy Dampfærgevej 26 DK-2100 Copenhagen Ø Telefon: 45 70 26 36 76 Telefax: 45 70 ...

   01.06.2012