Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Importrestriksjoner


   Les mer om importrestriksjoner her. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Forhåndsinspeksjon av varer Det er foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Les mer om produktkrav her. Der er spesielle krav til visse produkter, blant annet medisinske og farmasøytiske produkter.  Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kraven...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet farmasø...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Lek = 100 Quintar Valutakode ALL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Det er ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Les mer om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon her. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Anbefales at faktura skrives på albansk i tre eksemplarer, alle eksemplarene må inneholde o...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst fem eksemplarer på fransk, spansk e...

   01.06.2012