Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Følg individuell avtale. Emballasje Halm, strå og annet materiale som kan forårsake sy...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett, med elementer av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Inc...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant an...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 ny turkmensk manat (TMT)= 100 tenge Valutakode TMM Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen informasjon foreligger.  Landrisiko  Risikogrup...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst to eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Sær...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbanefrakt dominerer frakt både til og innen Usbekistan. Men både jernbane- og veinettet er sterkt nedslitt. Tollflyplasser Andizhan, Bukhara, Samarkand, Tashknet, Ter...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. I henhold til vanlig fraktpraksis, skal godset merkes med varemottakers navn og adres...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Den Dominikanske Republikk. Transportmerking Alle kolliene skal ha merke og løpende nummer. Informasjon om brut...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må være registrert hos lokale skattemyndigheter og ha tilgang til det elektroniske systemet ECUAPASS som de får fra tollvesenet. For en del  varer gjel...

   01.06.2012