Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Syria har frihandelsavtaler med Algeria, Bahrain, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, Kuwait, Libanon, Jordan, Saud...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Me...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Somoni 1 TJS = 1000 diriam Valutakode TJS Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Inte...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Følg individuell avtale. Emballasje Halm, strå og annet materiale som kan forårsake sy...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett, med elementer av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Inc...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant an...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt omtollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Irland, og felles regelverk knyttet til tollprosedyrene ved innførsel skal tas i bruk. EU har implementert ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Islands representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Iceland Stortingsgata 30 0244 Oslo Telefon: 23 23 75 30 Telefax: 22 83 07 04 E-post: emb.oslo@mfa.is Hjemmeside Norges representasjon i Islan...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Store regionale forskjeller, spesielt mellom nord og syd. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 47 (2016). Tendens: P...

   13.05.2016

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012