Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Kan utstedes på alle språk, men en montenegrisk oversettelse anbefales. Fakturaen skal sendes i to eksemplarer med alle nødvendig...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Da vareforsendelser ofte er gjenstand for flere omlastinger, bør emballasjen...

   01.06.2012

  • Adresser


   Montenegro representert gjennom Serbias ambassade i Norge: Serbias ambassade Munkedamsveien 59 B 0244 Oslo Telefon: 23 11 52 20  Telefaks: 22 83 83 14 E-post: ambasada@serbianembassy.no Hjemmeside Nor...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 83 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Straffelovgivningen er i stor grad inspirert av det franske rettssystemet. Foreldels...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner: World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjo...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Straffelovgivningen er i stor grad inspirert av det franske rettssystemet. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og sedvanerett, samt innslag av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med k...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. I henhold til avtale mellom Norge og EU gis det tollfritak (tollkvote) for enkelte produkter under tolltariffens kapittel 6 dersom de har opprinnelse i EU. For å lese nøy...

   01.06.2012