Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Variasjon mellom landene


   Det viktigste eksportmarkedet for norske bedrifter er EU. Et mål i EU er å harmonisere momssatser og momsregelverk slik at de samme reglene kan gjelde i hvert enkelt medlemslandland. EU har innført et...

   01.06.2012

  • Valuta - terminsikring


   I internasjonal handel må alltid en av partene akseptere en fremmed valuta som betalingsmiddel. Det innebærer at den ene parten tar en valutarisiko. Den risikoen kan dog overlates til banken gjennom e...

   01.06.2012

  • Valutalån


   Ved opplåningsbehov kan et lån tas opp i eksportvalutaen, som såkalt valutalån, med en forfallsdag som faller sammen med betalingsdagen for eksportlikviditeten. Det kan imidlertid oppstå problemer om ...

   01.06.2012

  • Tollfaktura (Customs Invoice)


   Tollmyndighetene i visse land krever en såkalt tollfaktura (Customs Invoice) som skal skrives ut på en fortrykt blankett. Årsaken til dette kan være krav om en spesiell verdi- eller opprinnelseserklær...

   01.06.2012

  • Fakturaerklæring


   Fakturaerklæringen påføres av eksportøren på et handelsdokument, normalt fakturaen. Fakturaerklæringen skal ikke attesteres av tollmyndighetene. Dersom eksportøren er en såkalt "godkjent eksportør" ka...

   01.06.2012

  • Leverandørerklæring


   Leverandørerklæring brukes kun i forbindelse med såkalt full kumulasjon og gjelder kun innen EØS-avtalen. Leverandørerklæringen er bevis for den bearbeiding eller foredling varer har gjennomgått i EØS...

   01.06.2012

  • Manufacturer's Declaration


   "Manufacturer's Declaration" er et dokument som indikerer standard på en vare. Enkelte tollmyndigheter kan kreve dette dokumentet. Der er ingen spesifikk form, men produsenten bør skrive erklæringen p...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Faktura...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Colombo rundt 25-30 dager. Relativt velutbygget vei- og jernbanenett. Veinettet er likevel av svært vekslende standard. Transport til ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Syria har frihandelsavtaler med Algeria, Bahrain, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, Kuwait, Libanon, Jordan, Saud...

   01.06.2012