Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer (en original og to kopier) på tysk, fransk, engelsk eller italiensk. Fakturamalen UN la...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kroatias representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Croatia Drammensveien 82 0244 Oslo Telefon: 23 01 40 50 Telefax: 23 01 40 60 E-post: croemb.oslo@mvpei.hr  Hjemmeside Norges representasjon ...

   01.06.2012

  • Entrepreneurial Marketing for Creative Industries


   To help high potential Nordic CCI companies in their internationalization process, and to increase their competence in growing and scaling their businesses globally in a more successful manner with le...

   26.02.2014

  • Patent


   Ved å patentbeskytte får du enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt i opp til 20 år.

   22.02.2012

  • Pakkepost


   Med pakkepost menes mindre kolli som sendes fra eksportør til importør. Det er viktig å merke seg at tillatte maksimalvekten for pakkepost varierer fra land til land. Vektbegrensningene avhenger også ...

   01.06.2012

  • Pakkliste


   En pakkliste er en detaljert oversikt over hva en vareforsendelse inneholder. En pakkliste inneholder vanligvis informasjon som: Merking og nummerering av pakke Hvilken type pakke det er Identifikasjo...

   01.06.2012

  • Importavgifter


   Importavgifter er avgifter som blir beregnet ved import av varer. Den største avgiften ved siden av toll er merverdiavgift. De aller fleste land har innført systemer som ligner på det norske merverdia...

   01.06.2012

  • Toll og avgiftsforhold


   Toll og avgifter blir i de aller fleste tilfeller beregnet på bakgrunn av varens tolltariffnummer. Et tolltariffnummer beskriver varen i samsvar med HS systemet. HS, “Harmonized Description and Coding...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Med eksportkrav menes hvilke konkrete prosedyrer som må utføres i Norge før varen kan eksporteres. Fire sentrale forhold er her forhånsdvarsling av varer, dokumentasjon, eksportrestriksjoner, tollvese...

   01.06.2012

  • Forhåndsvarsling ved eksport


   All forhåndsvarsling må skje elektronisk. Norske myndigheter har en avtale med EU's myndigheter om at varer som transporteres direkte mellom Norge og tredjeland skal forhåndsvarsles til Tollvesenet, s...

   01.06.2012