Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Leverandørkjeder


   Fokusområdene og de veiledende prinsippene omfatter også bedriftenes leverandørkjeder.

   01.06.2012

  • Transportforsikring


   Forsikring av eksport- og importforsendelser kan skje enten for hver forsendelse eller via en løpende avtale mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet for alle forsendelser over en tidsperiode. ...

   01.06.2012

  • Risikofri handel - hvorfor kredittforsikring?


   Det er ikke uvanlig at store deler av bedrifters eiendeler består av fordringer. Man ser ofte at selskaper har utestående fordringer som langt overstiger egenkapitalen, og selv små betalingsforsinkels...

   01.06.2012

  • Nye rembursregler - UCP 600


   Omtrent hvert tiende år blir regelverket for remburs gjennomgått, og oppdatert til gjeldene praksis. Uoverensstemmelser i dagens regelverk, UCP 500 (Uniform Customs and Practice for Documentry Credits...

   01.06.2012

  • Nye deklarasjonskrav for planter og tre i USA


   Det er blitt gjort endringer i Lacey Act som er USAs eldste lov om illegal handel med dyr og planter. Endringene innebærer at amerikanske importører nå må levere en deklarasjon med informasjon med bla...

   01.06.2012

  • Lisensavtaler


   Mange bedrifter som ser et internasjonalt marked for sine produkter ønsker av forskjellige grunner ikke en tradisjonell fysisk eksport. Årsakene kan være faktorer som for liten produksjonskapasitet, m...

   01.06.2012

  • Korrupsjon og internasjonalisering


   Ny korrupsjonsindeks Transparency International (TI) publiserte sin årvisse korrupsjonsindeks onsdag 26. September. Indeksen angir graden av forventet korrupsjon innen offentlig sektor i 180 land. TIs...

   01.06.2012

  • India - rammebetingelser ved eksport og import


   Generelle om importkrav Alle varer kan importeres fritt under ”Open General Licence” til India, med mindre de står oppført på den såkalte ”Negative Importlisten”. Listen deles opp i tre underkategorie...

   01.06.2012