Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Hva skjedde i 2010?


   Året 2010 nærmer seg slutten. I årets siste månedens tema ser vi på et utvalg av handelspolitiske endringer som har funnet sted gjennom 2010. Dette er endringer som får følger for deg som eksportør fo...

   01.06.2012

  • Handelspolitiske smakebiter gjennom 2009


   Vi står nå i de aller første dagene av ett nytt år og tiår, 2010, og kan se tilbake på et lite knippe politiske endringer som har skjedd i verden i løpet av 2009. Vi har valgt å fokusere på noen posit...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Relativt omfattende vei- og jernbanenett. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig til Polen. Direkte containertransporter med tog fra tyske og nederlandske havner ti...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport er relativt konkurransedyktig ved forsendelser på Portugal. Veitransport dominerer for innenlandsforsendelser. Tollflyplasser Faro, Lisboa, Porto, Santa Mari...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Kolli med en bruttovekt på 1000 kg eller mer skal være tydelig merket med brutto- og nettovekt. Emballasje EU har ti...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Relativt omfattende jernbanenett. Donau med sidekanaler er en viktig transportåre. Tollflyplasser Arad, Bukaresti, Constanta, Sibiu og Timisoara. Importhavner Constanta (...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Romania er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer på engelsk, tysk eller fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold...

   01.06.2012