Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De aller fleste varer kan importeres uten krav til lisenser eller andre restriksjoner. Importøren må være resgistrert hos "Companies Division" som er (Ministry of Fina...

   01.06.2012

  • Adresser


   Mauritius' representasjon i Norge: Mauritius har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of the Republic of Mauritius 32/33 Elvaston Place GB-London SW7 5NW Telefon:  +44 207 581...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 rand = 100 cent 1 namibisk dollar = 1 rand Valutakode NAD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner på de fleste transaksjoner....

   01.06.2012

  • Adresser


   Namibias representasjon i Norge: Norge er representert under Namibias ambassade i Stockholm: Embassy of the Republic of Namibia Luntmakargatan 86-88 SE- 113 51 Stockholm Postadresse: Box 19151 S-104 3...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Port Harcourt rundt 25 dager. Køavgifter (congestion charges) påløper ofte ved lossing i nigeriansk havn. Innenlands vei- og jernbanen...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav For forsendelser i containere gjelder særskilte regler. Hver container kan bare inneholde samme slags varer. Alle varer som inneholder forskjellig typer produkter skal i utga...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 rwandisk franc = 100 centimes Valutakode RWF Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen retriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 6, OECD. Tenden...

   01.06.2012