Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Østfold


   Sentralbord Telefon: 22 00 25 00 E-post: ostfold@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Sogn og Fjordane


   Jan Gurvin Telefon: 900 74 447 E-post: jan.gurvin@innovasjonnorge.no Rune Fromreide Telefon: 918 64 220 E-post: rune.fromreide@innovasjonnorge.no Sentralbord Telefon: 22 00 25 00 E-post: sognogfjordan...

   02.01.2013

  • Telemark


   Sentralbord Telefon: 35 58 86 60 E-post: telemark@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Troms


   Sentralbord Telefon: 77 60 61 00 E-post: troms@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Vestfold


   Sentralbord Telefon: 33 01 89 20 E-post: vestfold@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Vilkår og retningslinjer


   Dersom søknad om tilskudd innvilges, vil Innovasjon Norge benytte standardvilkår for forsknings- og utviklingssamarbeid ved tildeling av midlene. I tillegg kan det knyttes enkelte særvilkår til prosje...

   21.11.2012

  • Hva er essensen i IFU/OFU?


   Et innovasjonspartnerskap som støttes gjennom IFU eller OFU, er en utviklingskontrakt som inngås mellom to eller flere parter. I et IFU/OFU partnerskap jobber man sammen for å utvikle et nytt produkt ...

   14.07.2016

  • Posisjoneringsanalysen: Norge som turistdestinasjon


   Innovasjon Norge gjennomfører ukentlig målinger i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Frankrike, hvor formålet blant annet er å avdekke oppfatningen av Norge som ferieland o...

   24.10.2017

  • Nøkkeltall 2013


   Hvordan ser de internasjonale turiststrømmene ut? Denne brosjyren inneholder fakta om norsk og internasjonal turisme.

   22.06.2011

  • Kursets fire trinn:


    KURSFORLØP• Boken - Det gode Vertskapet• Kursmodul 1 «Godt Vertskap»• Test og trening I egen bedrift• Kursmodul 2 - «Å skape en vertskapskultur» KURSMODUL 1: «Godt Vertskap» Introduksjon til det utvi...

   31.03.2011