Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Belgisk lov fortsetter å endres i samsvar med de lovgivende normer pålagt av EU. Leveringsbetingelser Vi anbefaler br...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro = 100 cent.  Valutakode EUR. Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risiko...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Belgia, og felles regelverk knyttet til tollprosedyrene ved innførsel skal tas i bruk. EU har implementert...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 ny turkmensk manat (TMT)= 100 tenge Valutakode TMM Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen informasjon foreligger.  Landrisiko  Risikogrup...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst to eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Sær...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbanefrakt dominerer frakt både til og innen Usbekistan. Men både jernbane- og veinettet er sterkt nedslitt. Tollflyplasser Andizhan, Bukhara, Samarkand, Tashknet, Ter...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. I henhold til vanlig fraktpraksis, skal godset merkes med varemottakers navn og adres...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012