Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt l...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Slovenia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Slovenia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Slovenia, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemball...

   01.06.2012

  • Adresser


   Spanias representasjon i Norge: Embassy of the Kingdom of Spain Halvdan Svartes gate 13 0244 Oslo Telefon: 22 92 66 90 Konsulatavd.: 22 92 66 80 Telefaax: 22 92 66 96 E-post: embspain@online.no Hjemme...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet Euro = 100 cents Valutakode EUR Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser Landrisiko  Risikogruppe...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Spania er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Spania, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport er relativt vanlig og prismessig gunstig for eksportleveranser til Spania . Vel utbygget vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Alicante, Almeria, Barcelona, B...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Følg importørens og/eller rederiets anvisninger. Emballasje EU har tiltrådt den inter...

   01.06.2012