Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Handelsfakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på fransk eller arabisk. Foruten vanli...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-Argentinsk hovedhavn er 25-30 dager. All last til Argentinas hovedhavn Buenos Aires må være i container, på pall eller i form av enhetslast....

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig, bortsett fra for noen få varesorter. Kontakt importør for nærmere informasjon. Forhåndsinspeksjon av varer Det er ingen k...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ingen representasjon i Norge – se Haag: Arubahuis, R.J. Schimmelpennincklaan 1 2517 JN Den Haag Nederland. Telefon: 070 356 62 00 E-post: info@arubahuis.nl Norge har ingen representasjon i Aruba. 

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De aller fleste produkter kan innføres uten restriksjoner. Importlisens kreves for enkelte landbruksprodukter. Undersøk med importør om dette kreves før varene sendes....

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til visse produkter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Standarder Bahamas er fullt medlem av Inter...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballas...

   01.06.2012