Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert over...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Få vareforsendelser til Nord-Korea går direkte. På grunn av lange transittider kan flyfrakt via Russland, Kina eller Japan være et alternativ til sjøtransport (via Kina ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Nei World Customs Organisation : Nei Verdensbanken : Nei Det Internasjonale Pengefond : Nei Forente Nasjoner : Ja OECD: Nei M...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Gambia har sin egen særskilte faktura - "Invoice and Declaration of Value and Origin for exports to Gambia". Eksportøren fyller u...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Banjul er 20-25 dager. Veinettet er meget dårlig, kun en tredjedel av veinettet er asfaltert og det spesielt rundt hovedstaden Banjul....

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea finner du på Lovdata.  Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde s...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves normalt ikke. Alle registrerte bedrifter må ha en DDI (Demandes Descriptives d´importation) fra sentralbanken ved forsendelser over USD 5000. G...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Guinea er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Forskrift om restriktive tiltak mot Guinea-Bissau finner du på Lovdata. Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg opp...

   01.06.2012