Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 tenge = 100 tyin Valutakode KZT Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Valutatransaksjoner med utenlandske bedrifter til en verdi over USD 50.0...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Kasakhstan er et innland, men det Kaspiske hav er en viktig transport-åre. Jernbanetransport gjennom Russland er mye brukt ved forsendelser til Kasakhstan. Transittid con...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Merk: Det korrekte navnet på Kina - "The People's Republic of China", må alltid benyttes på handelsfaktura og andre dokumenter. Faktura H...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - kinesisk hovedhavn tar rundt 30 - 40 dager. Mye av kinesisk utenrikshandel har tradisjonelt gått via Hong Kong (egen landside). Men kr...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og russisk lovverk. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, a...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Romania er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer på engelsk, tysk eller fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Nylige restriksjoner på salg av militært materiell og strategiske varer gjør det forbudt å selge, eksportere, importere og transportere forsvarsrelatert...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må være registrert hos de lokale skattemyndigheter (Business registration certificate). De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men det kre...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Det anbefales at partene i kontrakten spesifiserer hvor eventuell produktsertifiser...

   01.06.2012