Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter, blant annet alkoholholdige drikkevarer, visse farmasøytiske og elektroniske produkter, levende dyr og planter, våp...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Relevante nettsteder: Tollmyndighetene i Qatar Customs Union of the Cooperation Council of the Arab States of the Gulf Frihandelsområde...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på engelsk eller arabisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Proformafaktura kan i...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Alle kolli bør være merket med bruttovekt og navn på mottaker. Om forsendelsen to eller flere kolli bør de numreres...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Import kan kun foretas av registrerte importører som er registrert hos Ministry of Commerce and Industry (MOCI). Det er forbud mot innførsel av en rekke varer som blan...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo - Jeddah er 15-20 dager. Skip som er mer enn 15 år gamle tillates ikke å losse i saudi-arabiske havner dersom ikke dispensasjon er gitt på f...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • EU/Algerie avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 297/2007 (side 111-212). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Algerie Varer som har opprinnelse i EU eller Algerie i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Oppr...

   01.06.2012

  • EU/Nicaragua avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 346/2013. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Nicaragua Varer som har opprinnelse i EU eller Nicaragua tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprinnelsesmater...

   11.09.2013

  • EU/Papua Ny Guinea avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT 272/2009 (side 569 - 319). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Papua Ny Guinea Varer som har opprinnelse i EU eller Papua Ny Guinea i tråd med opprinnelsesreglene...

   01.06.2012