Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på spansk, tyskromersk rett og angloamerikansk rett med flere elementer av kommunistisk juridisk teori. L...

   01.06.2012

  • Adresser


   Aserbajdsjans representasjon i Norge: Aserbajdsjan har ingen representasjon i Norge, men ambassaden i Sverige er sideakkreditert Norge: Embasssy of the Republic of Azerbaijan Barnhusgatan 3 SE-111 23 ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Belgisk lov fortsetter å endres i samsvar med de lovgivende normer pålagt av EU. Leveringsbetingelser Vi anbefaler br...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro = 100 cent.  Valutakode EUR. Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risiko...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Belgia, og felles regelverk knyttet til tollprosedyrene ved innførsel skal tas i bruk. EU har implementert...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballa...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Belgisk lov fortsetter å endres i samsvar med de lovgivende normer pålagt av EU. For...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                    World Customs Organisation: Ja  Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja ...

   01.06.2012