Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport er relativt konkurransedyktig ved forsendelser på Portugal. Veitransport dominerer for innenlandsforsendelser. Tollflyplasser Faro, Lisboa, Porto, Santa Mari...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Kolli med en bruttovekt på 1000 kg eller mer skal være tydelig merket med brutto- og nettovekt. Emballasje EU har ti...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Relativt omfattende jernbanenett. Donau med sidekanaler er en viktig transportåre. Tollflyplasser Arad, Bukaresti, Constanta, Sibiu og Timisoara. Importhavner Constanta (...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Romania er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer på engelsk, tysk eller fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro = 100 cent. Valutakode  EUR. Vanlig faktureringsvaluta  EUR eller NOK. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risik...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Kypros er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Kypros, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012