Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Ferge- og båtforbindelsen Norge- Danmark fra blant annet Oslo, Larvik, Kristiansand og Stavanger. Velutbygget transportnett. Øresund-broen sørger for direkteforbindelse m...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Samme regler som i Frankrike. Standarder Saint-Pierre og Miquelon er normalt knyttet til internasjonale avtaler gjennom Frankrike. Frankrike er med i det europeiske standardis...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transportløsninger via Frankrike anbefales. Ingen jernbane. Ca. 60% av veinettet asfaltert. Tollflyplasser St. Pierre Importhavner St. Pierre

   01.06.2012

  • Adresser


   Saint-Pierre og Miquelon representasjon i Norge: Frankrikes Ambassade, Drammensveien 69, 0244 Oslo Telefon: 23 28 46 00 Fax: 23 28 46 70 E-mail: ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr Hjemmeside Økonomi- ...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Estland er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Estland, og at felles regelverk knyttet til tollpr...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Trinidad og Tobago dollar = 100 cents Valutakode TTD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Sentralbanken på Trinidad og Tobago kontrollerer val...

   01.06.2012

  • Eksportkrav i EU


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   14.08.2015

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containertransport er ca. 40 dager. Veinettet er relativt bra, der omtrent halvparten av veiene er asfaltert. Jernbane eksisterer ikke. Tollflyplasser Piarco (...

   01.06.2012