Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil.  Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 73 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016

  • Transportforhold og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget vei-, jernbane- og kanalnett. Tollflyplasser Cork, Dublin og Shannon ved Limerick. Importhavner Cork, Dublin, Dun Laoghaire, Galway, Limerick og Waterford. Pa...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 ny turkmensk manat (TMT)= 100 tenge Valutakode TMM Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen informasjon foreligger.  Landrisiko  Risikogrup...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst to eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Sær...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbanefrakt dominerer frakt både til og innen Usbekistan. Men både jernbane- og veinettet er sterkt nedslitt. Tollflyplasser Andizhan, Bukhara, Samarkand, Tashknet, Ter...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. I henhold til vanlig fraktpraksis, skal godset merkes med varemottakers navn og adres...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Adresser


   Vietnams representasjon i Norge: Embassy of the Socialist Republic of Vietnam St. Olavs gate 21 C P.O. Box 6635, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: 22 20 33 00 Telefax: 22 20 33 01 E-post: vietnamnorw...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012