Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fem eksemplarer på engelsk, fransk eller tysk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen m...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballa...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importlisens kreves for bla. legemidler, medisinsk utstyr, kjemiske plantevernmidler, veterinærprodukter, kino-/video- og andre fremviserapparater, industriavfall av f...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. En del produkter krever godkjenning av myndighetene i Hviterussland før de markedsføres. I tillegg er det krav om at enkelte produkter må oppfylle visse standarder. For elektr...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Importavgifter Hviterussiske tollmyndigheter har utstrakt myndighet til å fastsette innfortollingsgrunnlaget ved vareimport, spesielt d...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Me...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil.  Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 73 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016

  • Transportforhold og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget vei-, jernbane- og kanalnett. Tollflyplasser Cork, Dublin og Shannon ved Limerick. Importhavner Cork, Dublin, Dun Laoghaire, Galway, Limerick og Waterford. Pa...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt omtollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Irland, og felles regelverk knyttet til tollprosedyrene ved innførsel skal tas i bruk. EU har implementert ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Islands representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Iceland Stortingsgata 30 0244 Oslo Telefon: 23 23 75 30 Telefax: 22 83 07 04 E-post: emb.oslo@mfa.is Hjemmeside Norges representasjon i Islan...

   01.06.2012