Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Store regionale forskjeller, spesielt mellom nord og syd. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 47 (2016). Tendens: P...

   13.05.2016

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leve...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. En oversettelse av fakturaen til bosnisk, serbisk eller kroatisk anbefales.Skal skrives ut i t...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Bulgaria er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Bulgaria, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer på engelsk eller tysk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må undert...

   01.06.2012

  • Adresser


   Bulgarias ambassade i Oslo: Republikken Bulgarias Ambassade Tidemands gate 11 0244 Oslo Telefon: 22 55 40 40 Telefaks: 22 55 40 24 E-post: bulgemb@online.no Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i So...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system I hovedsak basert på tyskromersk rett. Foreldelsesfrist  Ingen kjente bestemmelser. Rettslig oppfølging  Det fin...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transittid fra Oslo til Bulgarsk hovedhavn er 20-25 dager. For skipninger som ikke går direkte til en bulgarsk havn, er Istanbul i Tyrkia eller Thessaloniki i Hellas vanl...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Ferge- og båtforbindelsen Norge- Danmark fra blant annet Oslo, Larvik, Kristiansand og Stavanger. Velutbygget transportnett. Øresund-broen sørger for direkteforbindelse m...

   01.06.2012