Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer på fransk. Ved C- og F-forsendelser (Incoterms 2010) må FOB-verdi og frakt spesif...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og islamsk rett. Det er viktig at kontrakten tar hensyn til tidsavgrensninger i tunisk lovgivning mht. vareforsendelse...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Handelsfakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på fransk eller arabisk. Foruten vanli...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 zimbabwisk dollar = 100 cents. Valutakode ZWL  Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Restriksjoner med hensyn til forhåndsbetalinger, avtaler o...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet farmasø...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Lek = 100 Quintar Valutakode ALL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Det er ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Les mer om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon her. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Anbefales at faktura skrives på albansk i tre eksemplarer, alle eksemplarene må inneholde o...

   01.06.2012