Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt le...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Tre eksemplarer med underskrift på hvert eksemplar. Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Hvis f...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Merking med opprinnelsesland for alle importerte ferdigvarer beregnet på detaljsalg. For godstransport via Hellas m...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 55 (2016). Tendens: Negativ. 

   13.05.2016

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Luqa. Importhavner Valletta og Marsaxlokk. Pakkepost Høyeste vekt 31,5 kilo, inkludert luftpost 1. Internasjonalt postadressekort vedheftethandelsfaktura o...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Malta er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ti...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Minimum 3 eksemplarer anbefales. Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til pre...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Luqa. Importhavner Valletta og Marsaxlokk.

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012