Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Adresser


   Gabons representasjon i Norge: Gabon har ingen representasjon i Norge, men henvendelser kan rettes til Gabons sideakkrediterte ambassade i England: Embassy of the Republic of Gabon. 27 Elvaston Place,...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Gambia har sin egen særskilte faktura - "Invoice and Declaration of Value and Origin for exports to Gambia". Eksportøren fyller u...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må være registrert hos lokale skattemyndigheter og ha tilgang til det elektroniske systemet ECUAPASS som de får fra tollvesenet. For en del  varer gjel...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 US-dollar = 100 cents Valutakode USD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner US-Dollar er det eneste lovlige valutaen å bruke ved handel med Ecu...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Banjul er 20-25 dager. Veinettet er meget dårlig, kun en tredjedel av veinettet er asfaltert og det spesielt rundt hovedstaden Banjul....

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea finner du på Lovdata.  Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde s...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves normalt ikke. Alle registrerte bedrifter må ha en DDI (Demandes Descriptives d´importation) fra sentralbanken ved forsendelser over USD 5000. G...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Guinea er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Forskrift om restriktive tiltak mot Guinea-Bissau finner du på Lovdata. Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg opp...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle varer er lisenspliktig ved innførsel. Lisensen er gyldig i 4 måneder. Det er viktig at eksportør forsikrer seg om at importlisens foreligger før skipning. Forhånd...

   01.06.2012