Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Desember og året 2017


   Petroleumsprodukter, metaller og kjemiske produkter holdt fastlandseksporten oppe i desember. Samlet vareeksport økte med 6,4 prosent i desember 2017, sammenlignet med desember 2016. Holder vi skip, r...

   22.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Import kan kun foretas av registrerte importører som er registrert hos Ministry of Commerce and Industry (MOCI). Det er forbud mot innførsel av en rekke varer som blant annet alkoh...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i 3 eksemplarer på engelsk eller arabisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaerklæring Følgende erklæring må skrives på fakturaen: "We certify that the goods...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Sør-Afrika har valutaregulering. Valutatildelingen skjer gjennom den autoriserte banken (South African Reserve Bank-SARB). Det er ingen restriksjoner på utelandsk valuta så lenge d...

   22.01.2018

  • Fakta


   The Republic of South Africa   Landkode: ZA Landrisiko: Risikogruppe 4. Tendens: Negativ. Hovedstad: Pretoria Korrupsjonsindeks (CPI): 45 (2016). Tendens: Positiv. Tidssone: GMT + 2 timer   Arbeidsuke...

   22.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Det kreves importlisens og ekstra dokumentasjon på samtlige varer. Importøren må ha en form for forretningslisens som må fornyes hvert år. Det kreves også sertifikater fra eksportø...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Overvåkning av valutamarkedet gjøres av Reserve Bank of Australia. Overstiger det ekvivalente beløpet på utenlandsk valuta 10.000AUD er det meldeplikt. Dette er et tiltak Australsk...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er bare tilgjengelig for børsnoterte selskaper.  Private bedrifter kan frivillig gi opplysninger om sitt årsoppgjør. Åpen regnin...

   22.01.2018