Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Omstillingsplanen - veileder


   Omstillingsplanen skal være det sentrale styringsdokumentet for omstillingsorganisasjonen og -styret når de prioriterer bruken av omstillingsmidlene.

   20.09.2016

  • Handlingsplanen - veileder


   Det skal utarbeides en handlingsplan for hvert nytt år av omstillingsperioden. Handlingsplanen definerer konkrete aktiviteter eller prosjekter under hvert innsatsområde, med budsjett.

   20.09.2016

  • Omdømmebygging


   Skap attraktive kommuner. Hvordan jobbe målrettet for å utvikle en attraktiv kommune med et godt omdømme?

   20.09.2016

  • Programstatusvurdering


   Programstatusvurderingen hjelper omstillingsledelsen å vurdere egen prosess og måloppnåelse årlig. Verktøyet skal også motivere til forbedringer.

   20.09.2016

  • Maler for god prosjektledelse


   Prosjektmandat Mal for prosjektmandat Last ned mal Prosjektplan Mal for prosjektplan Last ned mal Statusrapport Hvordan skrive statusrapport for omstillingsprosjekter? Last ned rapportmal Sluttrapport...

   19.09.2016