Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Koinvesteringsfond for Nord-Norge


   Planlegger du å investere i bedrifter i Nord-Norge? Koinvesteringsfondet kan matche din investering i unge, innovative bedrifter.

   30.08.2017

  • Klima- og miljøvennlig innenriks skipsfart


   Har din bedrift et spennende samarbeidsprosjekt innen maritim næring? Kan dette bidra til en mer miljøvennlig innenriks skipsfart? Se vår finansieringstjeneste rettet mot deg.

   05.09.2016

  • Spill ut i verden


   Har din spillbedrift internasjonale ambisjoner? Vi kan gi deg kompetanse og kapital i eksportfasen. Programmet er avsluttet.

   16.02.2016

  • EU-finansiering gjennom Horisont 2020


   Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje m...

   16.10.2015

  • Såkornfond


   Er din bedrift i en tidlig utviklingsfase og har internasjonale ambisjoner? Såkornfond er langsiktige investeringer i konkurransedyktige bedrifter i hele landet. 

   26.03.2014

  • Innovation contracts


   Are you in need of developing a new product or service and are looking for a competent Norwegian small or medium sized company (SME) to get your product developed?

   28.11.2013

  • Omdømmeaktiviteter


   Omdømmetiltak og fylkesovergripende nasjonale aktiviteter, innenfor mat og reiseliv, skal bidra til å bygge stolthet og øke kunnskap om norsk landbruk blant forbruker generelt og produsentene spesielt...

   14.08.2017

  • Forprosjekt sirkulærøkonomi


   Har din bedrift planer knyttet til sirkulærøkonomi? Vi støtter prosjekter med nye løsninger der ressurser gjenbrukes i nye produkter og tjenester.

   19.01.2018