Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må være registrert i handelsregisteret. Innførselslisens kreves kun for et begrenset antall varer. Det kreves innførselslisens for et lite antall av va...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Marokko trådte i kraft 01.01.2003. Avtalen mellom partene innebærer at indus...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Marokko. Der er unntak for import gjort via flytransport. Likevel er det noen få varegrupper som der kan bli gj...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i SMAR (Societé Mauritanienne d'Assurance et de Réassurance). Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emball...

   01.06.2012

  • Adresser


   Mauretanias representasjon i Norge: Mauretania har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of Islamic Republic of Mauritania Carly House 235-237 Vauxhall Bridge Roade London SW1V...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De aller fleste varer kan importeres uten krav til lisenser eller andre restriksjoner. Importøren må være resgistrert hos "Companies Division" som er (Ministry of Fina...

   01.06.2012

  • Adresser


   Mauritius' representasjon i Norge: Mauritius har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of the Republic of Mauritius 32/33 Elvaston Place GB-London SW7 5NW Telefon:  +44 207 581...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-hovedhavn Kapp Verdi er 15-20 dager. Fergeruter mellom øyene. Brukbart veinett. Tollflyplasser Praia og Sao Vicente. Importhavner Porto Gran...

   01.06.2012

  • 8.4 Bill of Lading (B/L) - Konnossement


   Formålet med dokumentet: Brukes i sjøtransporter fra havn til havn (Port of Loading/Port of Discharge) og i kombinerte transporter der sjøtransport inngår i transportkjeden (Place of Receipt/Place of ...

   17.07.2013