Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. All import må foretas av godkjente agenter of det må foreligge en inførselslisens. En rekke ulike bestemmelser for ulike varegrupper. Enkelte varegrupper kan kun impor...

   01.06.2012

  • Adresser


   Libyas representasjon i Norge Libya har ingen representasjon i Norge. For diplomatiske forbindelser kontakt ambassaden i Stockholm. For konsulære henvendelser kontakt ambassaden i København. Stockholm...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle regler knyttet til matvareprodukter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de gjeldene kravene. Farmasøytiske produkter må registeres i Malaw...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Malawis kombinerte opprinnelsesbevis og handelsfaktura - Invoice and Certificate of Origin for exports to Malawi -no. 534/50 krev...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 rand = 100 cent 1 namibisk dollar = 1 rand Valutakode NAD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner på de fleste transaksjoner....

   01.06.2012

  • Adresser


   Namibias representasjon i Norge: Norge er representert under Namibias ambassade i Stockholm: Embassy of the Republic of Namibia Luntmakargatan 86-88 SE- 113 51 Stockholm Postadresse: Box 19151 S-104 3...

   01.06.2012