Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • EFTA/GCC avtalen


   Avtalen mellom EFTA statene og GCC landene ble  iverksatt 1. juli 2014. Den innebærer nulltoll på de fleste fisk-og fiskeprodukter, samt en rekke industrielle produkter.  En del produkter som fortsatt...

   01.06.2012

  • EFTA/Jordan avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Jordan ble iverksatt i 1992. Avtalen gir tollnedsettelser eller tollfritak for en rekke varer med opprinnelse i EFTA ved handel med Jordan. Alle fisk– og fiskeprodukte...

   01.06.2012

  • EFTA/Serbia avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Serbia trådte i kraft 01.06.2011. Avtalen mellom partene innebærer at industriprodukter (unntatt noen varer under kapittel 35) oppnår tollfri eller redusert to...

   01.06.2012

  • EFTA/Singapore avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Singapore trådte i kraft 1. januar 2003. Avtalen innebærer at de fleste industriprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. En rekke fisk– og fiskepr...

   01.06.2012

  • EFTA/Tunisia avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Tunisia trådte i kraft 1. august 2005. Avtalen innebærer at de fleste industriprodukter oppnår tollfri innførsel. Avtalen omhandler alle fisk- og fiskeprodukte...

   01.06.2012

  • GSP- systemet


   Det norske GSP-systemet (Generalized System of Prefences) er et ensidig tollsystem som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge. Systemet s...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Ingen innførselsrestriksjoner for de fleste varer. Forhåndsinspeksjon av varer Forhåndsinspeksjon av varer (Pre Shipment Inspection) kreves for vareforsendelser med en...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Sierra Leone er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfatt...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Til bruk for importørens søk om importlisens og betalingstillatelse utstedes proformafaktura i 1 orginal og 2 kopier. All...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Freetown er 20-25 dager. Visst nett av indre vannveier. Svært dårlig veinett. Jernbanen er primært bygget for gruvetransport. Tollflyp...

   01.06.2012