Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Agder-fylkene


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling. Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Etablering og oppgradering av driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold som melkeproduksj...

   11.11.2016

  • Informasjon om forprosjekt: skissekonkurranser 2017


   Planlegger din bedrift å starte et utviklingsprosjekt med miljøeffekt, eller annen samfunnseffekt? Vi åpner nå for skisser til forprosjekter. Første frist er 12. mai, deretter 4. september. Det er beh...

   05.09.2016

  • Eksportdokumenter


   Faktura Foruten handelsfakturaen skal også en egen tollfaktura med verdi- og opprinnelseserklæring – en såkalt Customs invoice – utferdiges på en særskilt offentlig blankett. Denne fakturaen skal utfe...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Spesielle produktkrav gjelder for enkelte matvarer, kosmetikk, desinfeksjonsmidler, enkelte kjemikalier og skadedyrsmidler. Medisinske varer og farmasøytiske produkter må registreres hos myndighetene ...

   22.01.2018

  • Fakta


   United Republic of Tanzania   Landkode: TZ Landrisiko: Risikogruppe 6. Tendens: Stabil. Hovedstad: Dar es Salaam Korrupsjonsindeks (CPI): 32 (2016). Tendens: Positiv. Tidssone: GMT + 3 timer   Arbeids...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt. Opprinelsesbevis Kre...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i en original og en kopi på engelsk. Fakturamalen UN layout key kan brukes. Faksimilieunderskrift aksepteres på kopien.  Frakt og forsikring fra den internasjonale dele...

   22.01.2018