Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer. Hvis det ønskes tol...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport via Island vanlig. Sterkt begrenset veinett. Sjøtransport er ofte den praktiske forsendelsesmåten mellom tettsteder. Tollflyplasser Jacobshavn, Godhåb, Const...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Generelt gjelder de samme reglene som i Frankrike. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Standarder Guadelope og Martinique er normal...

   01.06.2012

  • Adresser


   Guadelope & Martiniques representasjon i Norge: Guadelope & Martinique har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Frankrikes ambassade: Embassy of the French Republic Drammen...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett  med judisiell gjennomgåelse av lovgivende handlinger. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Gabons representasjon i Norge: Gabon har ingen representasjon i Norge, men henvendelser kan rettes til Gabons sideakkrediterte ambassade i England: Embassy of the Republic of Gabon. 27 Elvaston Place,...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Gambia har sin egen særskilte faktura - "Invoice and Declaration of Value and Origin for exports to Gambia". Eksportøren fyller u...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Banjul er 20-25 dager. Veinettet er meget dårlig, kun en tredjedel av veinettet er asfaltert og det spesielt rundt hovedstaden Banjul....

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea finner du på Lovdata.  Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde s...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves normalt ikke. Alle registrerte bedrifter må ha en DDI (Demandes Descriptives d´importation) fra sentralbanken ved forsendelser over USD 5000. G...

   01.06.2012