Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet Euro = 100 cents Valutakode EUR Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser Landrisiko  Risikogruppe...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Spania er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Spania, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport er relativt vanlig og prismessig gunstig for eksportleveranser til Spania . Vel utbygget vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Alicante, Almeria, Barcelona, B...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Følg importørens og/eller rederiets anvisninger. Emballasje EU har tiltrådt den inter...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 81 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport dominerer naturlig nok ved forsendelser til Storbritannia. Velutbygget vei- jernbane- og kanalnett. Vei- og banenettet er til tider overbelastet. Direkte jer...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballas...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter, hovedsaklig landbruksprodukter, som til gjengjeld er godt beskyttet. Importører må ha en tillatelse før innførsel ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på tysk, fransk elle...

   01.06.2012