Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Globesar AS


   Det er et stort behov på verdensbasis å vite hvor store vannressursene er til enhver tid. Detaljert og kontinuerlig oversikt av tilgjengelige vannressurser er viktig for å kunne disponere og forvalte ...

   03.03.2017

  • Tibber AS


   Smarte samfunn, grønt skifte og ren energi. Bærekraft og teknologi som spiller på lag for å gi oss enklere liv som forbruker mindre og gir oss mer. Tibber plasserer seg midt I denne gryta med sin løsn...

   03.03.2017

  • Elliptic Labs


   Bruk mobil uten å røre den, og med langt flere muligheter! Elliptic Labs utvikler berøringsfritt grensesnitt på blant annet mobil basert på norskutviklet ultralydteknologi. Nå står også en av verdens ...

   03.03.2017

  • Fram Marked Medtch


   Toronto har et spennende innovasjonsmiljø, blant annet ved helse- og kommersialiseringshuben MaRS. Byen er for mange europeiske bedrifter en døråpner til det nordamerikanske markedet, i tillegg til et...

   03.03.2017

  • Juni 2013


   Sammenlignet med juni i fjor, økte samlet vareeksport med 1,0 prosent i juni. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten, var det en økning på 4,3 prosent.

   17.07.2013

  • April 2013


   Samlet vareeksport falt med 5,4 prosent i april etter 16,3 prosent fall i mars. Holder vi skip, råolje og naturgass utenom, og bare ser på fastlandseksporten var det en økning på 8,4 prosent, etter en...

   31.05.2013

  • September 2012


   Sammenlignet med samme måned i 2011 falt samlet vareeksport (utenom skip) med 10,9 prosent, i september.

   30.01.2013

  • Transfertider


   Det er lagt opp transfer i henhold til offisiell program, inkl. fra og til flyplassen mandag 11.april og torsdag 14.april. Transfertider blir lagt ut på nettsiden ca. 3 uker før arrangementet.

   06.02.2015