Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Søker fornybar energi


   Sør-Afrika og resten av kontinentet er avhengig av tilgang til energi og rent drikkevann. Etterspørselen etter energi og rent vann er større enn produksjonskapasiteten, og i tillegg i sterk vekst.

   18.12.2017

  • IKT - ta del i den kraftige veksten


   IKT er blant de raskeste voksende sektorene i Sør-Afrika med en markedsverdi på 60 milliarder ZAR (36 milliarder NOK) som er ventet å dobles innen år 2016.

   18.12.2017

  • Dette tilbyr vi


   Vi inviterer med dette til norsk fellesstand på fagmesse for sjømat og akvakultur-/fiskeriutstyr. Vi har tatt opsjon på ca 200 kvadratmeter til norsk fellesstand. Norges sjømatråd vil ha en informasjo...

   11.10.2012

  • Hva vi kan tilby?


   Vi vil antyde en pris pr kvm til ca. kr 8500 - 9000 forutsatttilstrekkelig antall deltakere.I tillegg kommer kostnader for servering hvor vi vil videreutvikle konseptet. Kvadratmeterprisen vil bl.a. d...

   09.12.2013

  • Priser og betingelser


   Innovasjon Norge tilrettelegger for norsk deltakelse på IFAT ved å etablere en egen norsk paviljong som en møteplass og arena for profilering og nettverksbygging. Her blir du en del av et stort releva...

   02.12.2013

  • Prices and conditions


   The participation-fee will be settled when the list of exhibitors and need of space is final. Preliminary price estimate is NOK 10.000-10.500 per sqm. The price increase is due to changes in the excha...

   11.10.2012

  • Nye rembursregler - UCP 600


   Omtrent hvert tiende år blir regelverket for remburs gjennomgått, og oppdatert til gjeldene praksis. Uoverensstemmelser i dagens regelverk, UCP 500 (Uniform Customs and Practice for Documentry Credits...

   05.04.2012

  • Dokumentinkasso - fordeler og ulemper


   Hva er dokumentinkasso? Er dette et betalingssikringsinstrument som passer din bedrift? Hva er fordelene og ulempene med denne sikringsformen? Vi besvarer spørsmålene.

   09.02.2012

  • Risikofri handel - hvorfor kredittforsikring?


   Det er ikke uvanlig at store deler av bedrifters eiendeler består av fordringer. Man ser ofte at selskaper har utestående fordringer som langt overstiger egenkapitalen, og selv små betalingsforsinkels...

   15.05.2008