Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 bolivar (VEF) = 100 cèntimos Valutakode VBF Vanlig faktureringsvaluta  USD. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Det er restriksjoner på utfør...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Varer som er fritatt for toll av venezuelanske myndigheter eller hvor offentlig myndighet er kjøper, må forsikres av selskap som er registrert i Venezuel...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav . ISO standarder danner grunnlaget for Swasilands standarder. Spesielle krav for matvarer, medisinske produkter og elektriske artikler. Standarder Swasiland er korrespondentmed...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Alle kolli med en bruttovekt over 1.360 kilo skal være tydelig merket med vekten i tilknytning til øvrig merking. V...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Tanzania har strenge produktkrav til en rekke varer og krever Pre-Export Verification of Conformity (PVoC). Produktene som inngår under PVoC programmet er blant andre:        ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted...

   01.06.2012