Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Veiledende prinsipper for samfunnsansvar i bedrifter


   Global Compacts prinsipper for samfunnsansvar er utgangspunktet for våre veiledende prinsipper. I tillegg er det lagt vekt på innovasjon og relevans for Innovasjon Norges målgruppe og arbeidsområder.

   17.02.2014

  • Still krav til leverandørene


   Ved å stille krav til leverandørene dine, reduserer du faren for negativ oppmerksomhet. Samtidig viser du kunder og ansatte at du bryr deg.

   28.06.2010

  • Kontaktpersoner for klynger og bedriftsnettverk


   Nasjonale kontaktpersoner Arena: Hans Eirik Melandsø, 22 00 26 02, Hans.Eirik.Melandso@innovasjonnorge.no NCE/GCE: Bjørn Arne Skogstad, 22 00 28 88, Bjorn.Arne.Skogstad@innovasjonnorge.no Kompetanseut...

   20.05.2016

  • Fra idé til suksess


   Hvordan gjør du en idé til en lønnsom virksomhet? Her er viktige råd på veien.

   17.10.2013

  • Helse og velferd


   Omfatter aktører som utvikler, produserer, distribuerer, leverer og eksporterer varer og tjenester til helseformål. Kan deles i undersegmentene legemidler, diagnostikk, medtech, helse-IKT og spesialis...

   04.11.2016

  • Smarte samfunn


   Omfatter transport og logistikk, energieffektive bygg og boliger, kommunalteknisk infrastruktur, samfunnssikkerhet og forvaltningstjenester. Innovasjonsarbeidet startet og er kommet lengst innen byutv...

   03.11.2016

  • Arena-programmet


   Vil du etablere et regionalt samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer? Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger.

   14.11.2011