Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Finnmark


   Sentralbord Alta Telefon: 22 00 25 00 E-post: finnmark@innovasjonnorge.no Sentralbord Vadsø Telefon: 78 95 56 00 E-post: finnmark@innovasjonnorge.no Aksel Brasøy Arbeidsområder: IFU/OFU, kulturnæringe...

   02.01.2013

  • Vest-Agder


   Sentralbord Telefon: 38 12 99 70 E-post: agder@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Utlysning av midler til forprosjekter


   Innovasjon Norge søker nye fremtidsrettede prosjekter hvor satellittbasert data utnyttes som del av løsningen. Utlysningen er åpen for alle bransjer og sektorer. Dersom søknaden skal komme i betraktni...

   15.05.2017

  • Hjelp, vi er i omstilling!


   19.09.2017-01.01.2019

   12.00

   Media City Bergen, Lars Hilles gate 30

   - Skreddersydd kompetanse for etablerte bedrifter: SNU, Skreddersøm, nytenking og utvikling Omstilling krever ofte ny kompetanse. Innovasjon Norge har en viktig rolle i omstillingen i vår region. Vi a...

  • Internasjonalisering


   Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. Innovasjon Norge ønsker å hjelpe bedrifter litt på vei i denne prosessen ved å invitere utvalgte bedrifter til en internasjona...

   12.12.2017

  • Ut i verda? Vi hjelper deg


   Har bedrifta di internasjonale ambisjonar? Ønskjer du nettverk og ser moglegheiter i internasjonale marknader? Vi har internasjonale rådgjevarar i 30 land.

   08.04.2011

  • Innspillskonferanse – Møre og Romsdal


   12.02.2018

   10.00-02.00

   Blue Innovation Arena på NMK, Borgundveien 340

   Klyngeprogrammet evalueres, og vi gjennomfører regionale innpillskonferanser. Programmet skal bidra til å løse reelle problemstillinger, og vi er avhengig av å få innspill fra alle aktørene i klyngene...