Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Fra og med 26. januar 2010 er det skjerpede krav til forhåndsvarsling av varer.  Dette gjelder både for sjø- og flytransport. På bakgrunn av det såkalte "Container Security ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle regler knyttet til matvareprodukter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de gjeldene kravene. Farmasøytiske produkter må registeres i Malaw...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Malawis kombinerte opprinnelsesbevis og handelsfaktura - Invoice and Certificate of Origin for exports to Malawi -no. 534/50 krev...

   01.06.2012

  • Adresser


   Malis represetasjon i Norge: Mali har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Berlin: Embassy of the Republic of Mali Kurfürstendamm 72 DE- 10709 Berlin Telefon: + 49 30 31 99 883 Telefaks: + 49...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må være registrert i handelsregisteret. Innførselslisens kreves kun for et begrenset antall varer. Det kreves innførselslisens for et lite antall av va...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Marokko trådte i kraft 01.01.2003. Avtalen mellom partene innebærer at indus...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Marokko. Der er unntak for import gjort via flytransport. Likevel er det noen få varegrupper som der kan bli gj...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i SMAR (Societé Mauritanienne d'Assurance et de Réassurance). Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emball...

   01.06.2012