Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Internasjonalisering


   Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. Innovasjon Norge ønsker å hjelpe bedrifter litt på vei i denne prosessen ved å invitere utvalgte bedrifter til en internasjona...

   12.12.2017

  • Ut i verda? Vi hjelper deg


   Har bedrifta di internasjonale ambisjonar? Ønskjer du nettverk og ser moglegheiter i internasjonale marknader? Vi har internasjonale rådgjevarar i 30 land.

   08.04.2011

  • Innspillskonferanse – Møre og Romsdal


   12.02.2018

   10.00-02.00

   Blue Innovation Arena på NMK, Borgundveien 340

   Klyngeprogrammet evalueres, og vi gjennomfører regionale innpillskonferanser. Programmet skal bidra til å løse reelle problemstillinger, og vi er avhengig av å få innspill fra alle aktørene i klyngene...

  • Følg oss på Facebook


   Vil du vite hvem vi er, hva vi gjør og for hvem? Vår Facebook-side vil gi jevnlige drypp av informasjon om nettopp dette.

   18.11.2013

  • Gründer: Trenger du en mentor?


   Ønsker du personlig oppfølging av din bedrift over tid? Mentortjenesten er et tilbud til deg som er daglig leder i en gründerbedrift. Vi setter deg i kontakt med erfarne personer i næringslivet og fin...

   27.07.2011