Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Adresser


   Mauretanias representasjon i Norge: Mauretania har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of Islamic Republic of Mauritania Carly House 235-237 Vauxhall Bridge Roade London SW1V...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De aller fleste varer kan importeres uten krav til lisenser eller andre restriksjoner. Importøren må være resgistrert hos "Companies Division" som er (Ministry of Fina...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Etter overgangen til Folkerepublikken Kina 1. juli 1997 har Hong Kong bevart sin status som frihandelsområde med eget økonomisk, juridisk og tildels politisk system (o...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Import av næringsmidler og farmasøytiske produkter skal godkjennes av myndighetene. Egne standardkrav for diverse leketøy. Standarder Hong Kong er korrespondentmedlem av Inter...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - indisk hovedhavn tar rundt 30-35 dager. India har et omfattende vei- og jernbanenett. Problemet er snarere at trafikkårene er til dels...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Jakarta er 30-35 dager. Farvannene i og rundt Indonesia er, i følge ICC Commercial Crime Services, de farligste i verden mht. risiko f...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  islamsk rett og på  tyskromersk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted....

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes.  Se fakturainnhold for detaljert...

   01.06.2012