Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Innovasjonspilot i Rogaland - Informasjonsmøte


   23.02.2018

   10.00-12.00

   Arkivenes Hus, Richard Johnsens gate 12 - Møterom Journalen

   Representerer du en offentlig virksomhet som vil løse samfunnsbehov i tett samarbeid med næringslivet? Kom på informasjonsmøte og hør mer om årets utlysning av midler til offentlig-privat samarbeid!

  • Mer om Strategiseminaret (årlig)


   Årlig strategiseminar over 1–2  dager i forbindelse med rullering av omstillingsplanen og utarbeidelse av neste års handlingsplan. Seminaret holdes mot slutten av kalenderåret, dvs. etter at programme...

   20.09.2016

  • Go Global Stavanger: San Francisco


   08.05.2018

   04.30-06.30

   Arkivenes Hus ved Ipark - Ullandhaug

   Søker din bedrift mot internasjonale markeder? San Francisco har god innsikt på hva som kreves for å lykkes i et marked med høy konkurranse.

  • Mer om Oppstartsseminaret


   Oppstartseminar holdes over 1 til 2 dager tidlig i gjennomføringsfasen. Seminaret ledes av ekstern konsulent. Målgruppe: Leder av og det nyvalgte styret for omstillingsarbeidet. Innhold: Seminarets in...

   20.09.2016

  • Innovasjonstalen 2018


   01.06.2018

   01.00-02.30

   Universitetet i Stavanger

   Hvilken verdiskaping har internasjonale eiere bidratt med i Norge? Hvem er de og hva eier de? Hvordan gjøre Norge til et enda bedre land å investere i? Vi viser frem det nye digitale utstillingsvindue...

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingsorganisasjoner må ha en strategi og en plan for videreføring av omstillingsarbeidet etter endt omstillingsperiode. Verktøyet ”Videreføring av omstillingsprogrammer” bygger på Innovasjo...

   19.09.2016

  • Mer om forprosjektet


   Prosjekteier: Omstillingskommunen eller andre lokale partnere i videreføringsarbeidet, det kan også være delt eierskap. Tidsramme: 4–6 måneder Besøke kommuner som har lykkes med offensivt næringsutvik...

   19.09.2016

  • Hvem er kurset for?


   Det er Innovasjon Norges anbefaling at INTRO-kurset bør være obligatorisk for leder for prosjektstyringsgruppen og for prosjektleder som skal gjennomføre strategi- og forankringsfasen.

   19.09.2016

  • Hva koster det?


   Kurset har ingen deltakeravgift, men deltakerne dekker selv reise og opphold.

   19.09.2016

  • Hvem er kurset for?


   Det er Innovasjon Norges anbefaling at INTRO-kurset i gjennomføringsfasen bør være obligatorisk for nyvalgt styreleder og leder for omstillingsarbeidet.

   19.09.2016