Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  islamsk rett og på  tyskromersk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted....

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes.  Se fakturainnhold for detaljert...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Generelt er import av såkalt "ikke-islamske produkter" forbudt. Eksempler på dette er blant annet bibler og publikasjoner som kan sies å ha et pornografisk innhold. St...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Norge har, gjennom EFTA, frihandelsavtalen EFTA/Israel med Israel. Frihandelsavtalen trådte i kraft 01.01.1993. Avtal...

   01.06.2012

  • Adresser


   Israels representasjon i Norge: Embassy of the State of Israel Parkveien 35 0244 Oslo Postboks 534 Skøyen 0214 Oslo Telefon: 21 01 95 00 Telefax: 21 01 95 30 E-post: israel@oslo.mfa.gov.il Hjemmeside ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med elementer av angloamerikansk rett og japanske tradisjoner. Et komplisert distribu...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo - japansk havn er 30-35 dager. De store flyselskapene har gode forbindelser på Japan. Forsendelser via den trans-sibirske jernbanen er også ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle som importerer varer i Jemen må være registrert hos handelsdepartementet (Minestry of Industry and Trade). Det er restriksjoner på en del varer som blant annet pl...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 yemen rial = 100 fils Valutakode YER Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Jemen-Rial er ikke konvertibel. Hvis overføringer overstiger 2000US...

   01.06.2012

  • Kontaktkonferansen 2014


   Kontaktkonferansen for fylkeskommunene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innovasjon Norge ble avholdt 27.–28. august 2014.

   22.09.2016