Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Innovasjonslån


   Innovasjonslån er tilgjengelig for bedrifter som trenger kapital til videreutvikling og vekst. Lån egner seg til lønnsomme prosjekter knyttet til utbygging, utvikling, omstilling og internasjonaliseri...

   04.05.2017

  • Baltikum – et nærmarked i rask utvikling


   Programpartner for EØS-midlene med programoperatører i Estland, Latvia og Litauen. Vi assisterer norske bedrifter med å skape og videreutvikle bilaterale relasjoner mellom Norge og Baltikum innenfor E...

   11.01.2012

  • Vietnam: Vi hjelper deg inn


   Do you want to seize opportunities for Oil & Gas sector in Vietnam - an active petroleum country with busy exploration activities? Let us help you!

   03.08.2012

  • Utvikling av miljøteknologi


   Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrift...

   03.08.2012

  • SkatteFUNN


   Har du kostnader til forskning og utvikling, i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer? SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt.

   03.08.2012

  • Innovasjonskontrakter


   Vi innfører nå en felles betegnelse for det som tidligere het IFU og OFU. Det er Innovasjonskontrakter. Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i...

   30.03.2011

  • Smarte samfunn


   Omfatter transport og logistikk, energieffektive bygg og boliger, kommunalteknisk infrastruktur, samfunnssikkerhet og forvaltningstjenester. Innovasjonsarbeidet startet og er kommet lengst innen byutv...

   03.11.2016