Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Merk at i Quebec er franske rettstradisjoner representert.  Leveringsbetingelser...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. En rekke varer er underlagt fastlagte standarder som må være oppfylt før varene kan selges på det canadiske markedet. Reglene administreres av: The Standards Council of Canada...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Les mer om produktkrav her. Standarder Landet er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Merking med opprinnelsesland anbefales. Spesielle krav til merking av ma...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Les mer om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon her. Faktura Handelsfaktura utstedes i det antall eksemplarer kjøper krever. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for d...

   01.06.2012

  • Adresser


   Caymanøyenes representasjon i Norge: Ingen representasjon. Norges representasjon på Caymanøyene: Ingen representasjon.

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Inspirert av spansk, fransk og østerriksk rettspraksis.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 20...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Det er også...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Tyskromersk rett basert på de juridiske system fra Spania og Frankrike. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk a...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Utstedes i tre eksemplarer på spansk. Fakturaen skal inneholde opplys...

   01.06.2012