Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen bestemmelser. I henhold til vanlig fraktpraksis skal godset merkes med varemottakers navn og adresse (shipping...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbanenettet er tilknyttet "European Railway". Jernbanen går til Bar og går gjennom byene; Podgorica, Kolasin, Mojkovac, Bijelo Polje. Tollflyplasser Podgorica og Tivia...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert over...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Hvis fak...

   01.06.2012

  • Produktkontrollsertifikater


   Generelt kreves det at en rekke produkter er i samsvar med både nasjonale og internasjonale standarder. For å dokumentere at produktene overholder de aktuelle reglene som gjelder, må det i mange tilfe...

   07.08.2012

  • Frihandelsområder


   I de siste årene har det skjedd en radikal liberalisering av verdenshandelen og en åpning av markeder både for varer og tjenester. Helt nye regimer er etablert på globalt nivå innen rammene av WTO. De...

   01.06.2012

  • Handelsinformasjon - land


   Her finner du kilder som kan gi deg nyttig bakgrunnsinformasjon om Norges eksportmarkeder. CIA World Factbook Søk opp landet du ønsker mer informasjon om på første side av eksporthåndboken. Til tross ...

   01.06.2012