Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt. Opprinelsesbevis Kre...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Visse restriksjoner avhengig av importverdi og hvorvidt det dreier seg om prioriterte varer eller ikke. Alle transaksjoner med verdi over 500.000 CFA-Franc må dokumenteres av en au...

   12.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer på fransk. Ved C- og F-forsendelser (Incoterms 2010) må FOB-verdi og frakt spesifiseres. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Eksportører må o...

   12.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i en original og en kopi på engelsk. Fakturamalen UN layout key kan brukes. Faksimilieunderskrift aksepteres på kopien.  Frakt og forsikring fra den internasjonale dele...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Importøren kan i prinsippet fritt kjøpe utenlandsk valuta fra forretningsbanker etablert i Thailand.  Kredittinformasjon Tilgangen på informasjon om årsregnskap er god for børsnote...

   18.01.2018

  • Innovation Norway Jakarta


   All Norwegian companies can make use of our services: small and medium - size enterprises or major corporations, companies with limited experience in export and experienced exporters entering the Indo...

   20.07.2017