Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. NB! Registreringsplikt ved eksport av sjømat til Sør Korea. Alle som skal eksportere animalske produkter til Sør Korea må registr...

   18.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Fakturaen skal videre angi innførselslisensnummer og eventuelt remburs...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Importøren kan i prinsippet fritt kjøpe utenlandsk valuta fra forretningsbanker etablert i Thailand.  Kredittinformasjon Tilgangen på informasjon om årsregnskap er god for børsnote...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner For å kontrolerer vekslingskursen til den vitnamesiske valutaen er det innført flere begrensinger. Valutatilgang reguleres av sentralbanken, og kursen kan variere innenfor et smalt...

   18.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfakturaen skal utstedes i tre eksemplarer på engelsk eller fransk. Faktura UN layout Key kan benyttes. Fakturaerklæring Fakturaen skal i tillegg inneholde en erklæring på engelsk eller ...

   18.01.2018

  • Danmark


   Sted: Hele Danmark Dato: Hele året Vi besøker gamle og potensielle operatører som har eller gjerne vil ha Norge i sin portefølje.

   12.07.2016

  • Workshops i Kina


   De kinesiske workshopene går i år av stabelen i november 2017 og januar 2017. I fjor deltok rundt 500 representanter fra kinesisk reiselivsbransje på våre workshops

   16.07.2013