Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må være registrert hos de lokale skattemyndigheter (Business registration certificate). De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men det kreves blant ann...

   11.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Rubelen er fullt konvertibel. Ingen restriksjoner foreligger i kommersielle kontrakter, men det er krav til dokumentasjon. For alle betalinger mellom russiske og utenlandske bedrif...

   15.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Spania er fullt medlem av ISO og CEN. Spania nasjonale standard organisasjon Asociación Española de Normalización. Immaterielle rettigheter Spania er medlem av EPO (European Patent Office) ...

   19.01.2018

  • Woody35


   Woody35 er en prototype på en familiehytte på 35 m2, bygget arealeffektivt med små naturinngrep, færre byggematerialer og lite volum å varme opp. Prosjektet skal fremme holdningsendring ved å vise at ...

   06.10.2015

  • Kilden Teater og- Konserthus


   Kilden Teater- og Konserthus er Sørlandets nye landemerke. Bygget har fått stor innvirkning på den kulturelle identiteten til byen Kristiansand og til hele regionen. 

   06.10.2015

  • Tre og by


   For å møte utviklingen med økt urbanisering og behovet for en mer klimavennlig byggenæring satte Innovasjon Norge i gang satsingen Tre og by.

   06.10.2015